Thema van de maand

 

Thema van juni:

Colour your life

Thema van mei:

Always walk on the bright side of life

Thema van de maand april:

Wisdom is to live in present, plan for the future and profit from the past

Thema van de maand maart:

Stilte is een tuintje in de tijd

Thema van de maand februari:

Carpe Diem

Thema van januari 2017:

To plant a garden

is to believe in tomorrow.

Audrey Hepburn

Thema van december:

“Seid lieb mit einand”

Tineke (in warme herinnering)

Thema van november:

A friend is a flower of life.

Thema van de maand oktober:

Wees als een bloem

richt je naar het licht en vertrouw erop dat je elke dag een stukje zal groeien.

Thema van de maand september:

Give thanks for yet
another day of life
and learning.

Bronnie Ware

Thema van de maand augustus:

Ik sta even stil,
en dat is een hele vooruitgang.

Bertolt Brecht

Thema van de maand juli:

Geef jezelf toestemming om elke dag gelukkig te zijn.

Thema van de maand Juni:

Life is a story
make yours a bestseller.

Thema van de maande mei:

Een punt zetten maakt ruimte voor een nieuw begin.

Thema van de maand april:

The Gods make this a happy day.

Thema van de maand februari:

Het is nooit te laat
om te zijn wat je
had kunnen zijn
G.Eliot
Thema Thema van de maand januari:
ZonnekrachtKarin wenst u
Een mooi, gezond en inspiratievol 2016!
Thema van de maand december:
Alles blijft
Alles gaat voorbij
Alles blijft voorbijgaan.
Thema van de maand november:
Vrienden zijn als bomen, ze wachten tot je nog eens langs komt
en ze zijn onverstoorbaar als je wegblijft
Ook na maanden afwezigheid kan je de draad weer opnemen,
omdat ondertussen niets werd afgebroken.
Vrienden zijn als bomen, op een goede afstand van elkaar geplant,
zo moeten ze elkaar niets betwisten.
Ze kennen ook geen afgunst maar nodigen elkaar wel uit hoger te groeien.
Vrienden zijn als bomen en bomen buigen niet, maar wuiven.
 
Eugeen Aridon
Thema van oktober:
Toen ik mezelf begon lief te hebben
herkende ik dat mijn denken me kan verstoren en me ziek kan maken.
Maar als ik verbinding maak met mijn hart,
wordt mijn denken een waardevolle bondgenoot.
Vandaag noem ik die verbinding Wijsheid van het hart.
Charles Chaplin
Thema van de maand september:
De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen maar niet gedoofd kan worden

N. Mandela

Thema van de maand augustus:
Jeden Tag Einen Himmel für unsere Träume.
Einen Weg für unsere Sehnsucht.
Viele Orte für Begegnungen, für Vertrauen und Freundschaft.
Und ganz viel Raum für Liebe und für Glück.
Thema van de maand Juli:
A good friend is colour, compassion, spirit, love and strength .
Thema van de maand Juni:
A friend is a flower of life.
Thema van de maan Mei:
Go with the flow.
Thema van de maand April:
Living in the Light.
Thema van de maand Maart:
 Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.
( Mahatma Ghandi)
Thema van de maand februari:
De liefde is als een schelp,waarin je de zee van de eeuwigheid hoort ruisen.
Thema van de maand januari 2015:
Family, Like branches on a tree
we all grow different directions yet our roots remain as one
Thema van de maand december:
Carpe Diem
Thema van de maand november:
Zonder tegenslag kan er ook geen overwinning zijn.
Thema van de maand oktober:
Wacht voor het eeuwige leven niet tot na de dood .
Thema van de maand september:
Laten we iedere avond een lijstje maken van alle dingen die vandaag onze dankbaarheid waard zijn.
Thema van de maand augustus:
Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte.
(Johan Daisne 1912-1978)
Thema van de maand juli;
Everything happens for a reason. Just believe.
Thema van de maand juni:
Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen zijn.
G.Eliot
Thema van de maand mei:
 Vrienden zijn engelen die je hele leven bij je blijven .
animaatjes-merels-35239
Thema van de maand april:
Probeer in het zaad de boom te zien.
Thema van de maand maart:
De geest is als een bron, die uitdroogt als je er niet van drinkt.
Thema van de maand februari:
Just for today, do not worry.
Just for today, do not anger,
Honor your parents, teachers and elders.
Earn your living honestly.
Show gratitude to every living thing.
Dr. Mikao Usui

Thema van de maand januari 2014:

Een nieuw jaar Een ‘nieuw’  begin met: Nieuwe kansen Een nieuwe droom of…
Misschien toch die oude droom? Ik wens u allen een fantastisch 2014!
 

Warme groet, Karin                                http://www.youtube.com/watch?v=iHjA2-fvKG8

 Thema van de maand december:
De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen maar niet gedoofd kan worden
Nelson Mandela- 1918-2013
Thema van de maand november

Koester wat verloren ging

Vier wat is gebleven

Omarm hetgeen nog komt

Thema van de maand juni

zonnekrachtk juni970

Geschreven door Mahatma Gandhi

Thema van de maand mei

vrienden961
Geschreven door Eugeen Laridon

Thema van de maand april:

lotus-bloem DE LOTUSBLOEM De lotusbloem (Nelumbo Nucifera/Heilige lotus) is zeer betekenisvol door haar betoverende schoonheid maar ook door vele symbolische betekenissen. Lotusbloemen hebben invloed gehad in culturen over de hele wereld vanuit de oudheid tot heden. Zij komt uit India en Indonesië maar groeide ook in Amerika, Australië, Japan en Thailand. Als men zorgt dat de wortelstokken niet kunnen bevriezen, kan de lotus ook in een gematigd klimaat, zoals in Nederland overleven. Men kan Lotus gebruiken bij aromatherapie, op het spirituele- en psychische vlak in de vorm van oliën. Boeddha is geboren uit een lotusbloem en wordt meestal op een lotustroon afgebeeld. De lotus en haar symboliek: Heel de schepping is uit haar ontstaan, zij gaat bij zonsopgang open en ’s avonds sluit zij zich weer. De lotus is de bloem van het licht. Zij komt tot bloei door het water en de zon, zij symboliseert de ziel, vuur en water, het beginsel van alles. Ook wordt zij in verband gebracht met zon, maan, geboorte en dood. Zij komt tevoorschijn uit een moerassige bodem en bereikt door haar schoonheid in sommige gevallen een goddelijk aanzien. In het Hindoeïsme en het Boeddhisme symboliseert de lotus zuiverheid, welzijn, aanzien, succes en wedergeboorte. In het oude Perzië kenmerkte zij het licht en de zon. Bij de Egyptenaren werd zij gezien als zonnegodin. De Grieken en Romeinen zagen haar als de godin van de liefde en vruchtbaarheid. Bij de Chinezen is zij een teken van zuiverheid, vrede, de zomer, het vrouwelijke in alles. Zij draagt tegelijkertijd  knoppen, bloemen en zaadbeginsel en wordt ook wel gezien als symbool van  het verleden, het  heden en de  toekomst. In India symboliseert de lotus de godin van schoonheid en geluk; Lakshmi. De lotus brengt geluk en beschermt tegen ziekte en ongevallen en dient in India als amulet.  Citaat:   “De Ziel ontplooit zich als een lotus met talloze bloembladeren” Kahlil Gibran- 1883-1931. —————————————————————————————————————– English:

Theme of the month April:

lotus-bloem

LOTUS The lotus (Nelumbo Nucifera / Sacred lotus) is very significant by its enchanting beauty but also by many symbolic meanings. Lotus flowers have been influential in cultures around the world from antiquity to the present. She is from India and Indonesia but grew up in America, Australia, Japan and Thailand. If one makes the rhizomes can not freeze, the lotus in a temperate climate, as in the Netherlands survive. One can use Lotus in aromatherapy, on the spiritual and psychological surface in the form of oils. Buddha was born from a lotus flower and is usually depicted on a lotus throne. Lotus and its symbolism: All creation arose from her, she opens at dawn and in the evening it closes again. The lotus is the flower of light. She comes to fruition through the water and the sun, it symbolizes the soul, fire and water, the principle of everything. Also she is associated with sun, moon, birth and death. She emerges from a swampy soil and reaches its beauty in some cases a divine appearance. In Hinduism and Buddhism the lotus purity, welfare, respect, success and rebirth. Symbolizes In ancient Persia it featured the light and the sun. The Egyptians, she was seen as sun goddess. The Greeks and Romans saw her as the goddess of love and fertility. In Chinese it is a sign of purity, peace, summer, the female in everything. She wears the same time buds, flowers and ovule and is also seen as a symbol of the past, present and future. In India, the lotus symbolizes the goddess of beauty and happiness; Lakshmi. The lotus brings luck and protects against illness and accidents in India and serves as an amulet. Quote:   “The Soul unfolds like a lotus of countless petals”   Kahlil Gibran-1883-1931.

 

Advertentie