Specialisatie

cropped-blog-rodin884.jpgSpecialisatie Reiki Practitioner en Reiki Master

Het is alweer vele jaren dat ik actief ben in de gezondheidszorg. Behalve op diverse verpleegafdelingen heb ik ook  als doktersassistente op de poliklinieken Chirurgie, Urologie, Keel-Neus-en Oorheelkunde en Longziekten ruime ervaring opgedaan. Daarna heb ik enige tijd gewerkt bij de bedrijfsgeneeskundige dienst in Leiden. Ook was ik gedurende acht jaren actief als thuisverpleegkundige, tot mei 2015. In deze functie bezocht ik patiënten met prostaat-of borstkanker die als onderdeel van hun behandeling door mij hormoonimplantaten toegediend kregen en daarmee ook begeleid werden tijdens hun ziekteproces. Vanaf 2014 werk ik flexibel als ZZP’er in de particuliere thuiszorg. Ik denk dat ik door mijn leeftijd, opleiding, werk-en levenservaring een goede basis heb kunnen leggen en inmiddels de juiste bagage heb om in te kunnen spelen op verschillende situaties in de zorg.

Mijn medische ervaring heeft mij duidelijk getoond dat feitelijk het lichaam de tempel van de geest is. Zit je niet lekker in je vel, dan heeft dat gevolg voor je stemmingen en voel je je niet fijn door bijvoorbeeld stress, dan heeft dat in veel gevallen weer een negatieve uitwerking op je lichaam. Kortom, zowel geest als lichaam hebben gelijke verzorging nodig of simpelweg gezegd: moeten met elkaar in balans zijn!

Toen ik enige tijd geleden de verlichtende en soms ook helende werking van Reiki ontdekte, ben ik mij daar verder in gaan verdiepen.Hiermee heb ik absoluut geen afscheid genomen van de reguliere geneeskunde. Wel ben ik uit ervaring van mening dat Reiki hierop een hele goede ondersteuning kan zijn en dat de al eerder genoemde verlichtende werking tijdens een ziekteproces voor velen gerealiseerd kan worden.

In december 2014 ben ik ingewijd tot Reiki Master. Dit is een reis die nooit zal eindigen…

 

Foto: Le Musée Rodin (Paris)

————————————————————————————————————————————————————————————-

English:

Specialization Reiki Practitioner

I have been active in healthcare for many years.  Apart from working in various wards I have also worked  as a medical assistant in the outpatient Surgery, Urology, Ear, Nose and Otology, Pulmonology and have thus gained extensive experience. Then I worked for some time in the occupational health service in Leiden. Now, I have been active for several years as a nurse who visit patients at their house.  In this capacity I visit (also) patients with prostate or breast cancer and I administer hormone injections as part of their treatment and thus help them during the process of their illness.

My medical experience has shown me clearly that in fact the body is the temple of the spirit. When you are not happy within yourself, then that affects your moods and you do not feel  good.. Stress is one of the factors that in many cases has a negative effect on your body. In short, both mind and body need equal care or simply pur, must be in balance!

When I discovered the enlightening and  healing of Reiki some time ago, I  decided to delve into it further.
This by no means implies that I abandonned mainstream medicine. I believe from experience that Reiki can support and that the aforementioned relief during a disease process  can be realized  for many.

In December 2014, I finalized the training as  Reiki Master, this is a journey that will never end…

 

 

Photo: Le Musée Rodin (Paris)

 

Advertentie