Hoe vaak?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van klacht. Bij acute klachten kunt u denken aan ongeveer vier behandelingen.

Bij chronische klachten is het aan te raden enkele  behandelingen af te spreken, dan kijken we of er verbetering optreedt en overleggen we het verdere behandelplan.

Ik heb ervaring om een gericht, persoonlijk behandelplan te maken.

Het is eigenlijk net als bij fysiotherapie, daar merkt men ook meestal pas na een aantal behandelingen vooruitgang.

Indien het om zuiver ontspannen gaat, kunt er natuurlijk ook voor kiezen, het als ‘onderhoudstherapie’ te zien.

U kunt kiezen voor diverse behandelingen, variërend in tijd als zowel ontspannend op een behandeltafel of op een stoel.

—————————————————————————————————————————————

English:

How often?

The number of treatments depends on the nature of the complaint. In acute complaints you can think of about four treatments.

In chronic ailments, it is advisable to arrange some treatments, then establish whether there is improvement and then discuss further treatment.

I experience to create a targeted, personal treatmentplan.

It’s basically like  physiotherapy, where  progress is usually only noticeable after several treatments  as well.

If it comes down to pure relaxation, you can also choose it, as ‘maintenance therapy’.

You can choose various treatments, ranging in time as both relaxing on a massage table or on a chair.

Advertentie